Houtrot

In de dagelijkse praktijk kan men worden geconfronteerd met houtrot dat lang niet altijd direct zichtbaar is. Vooral als een verfsysteem met een hoge elasticiteit is aangebracht, zoals bij waterdragende verfsoorten, is houtrot soms niet zichtbaar. Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van houtrot, kunnen wij met een houtvochtmeter het vochtpercentage in de constructie controleren. Als dit boven de twintig procent is, bestaat de kans dat door schimmelvorming houtrot is ontstaan. Middels verscheidene technieken kunnen wij de daadwerkelijke houtrot aantonen.

Kleine reparaties

Bij constatering van houtrot (kleine reparatie), gaan wij als volgt te werk. Ruim rond de aangetaste plaats wordt de verf ruim verwijderd, vervolgens wordt het aangetaste hout ruim weg gefreesd en daarbij wordt minimaal enkele millimeters van het gezonde hout verwijderd. Het spreekt voor zich dat de reparatieplekken goed opgezuiverd en stofvrij worden gemaakt. Hierna wordt de reparatieplek behandeld met Dry Fix. Dit tweecomponenten product is speciaal bedoeld voor het impregneren en afsluiten van het kale hout. Met behulp van een doseerapparaat, worden de juiste olumehoeveelheden Dry Flex gedoseerd. Hierna worden beide componenten met een plamuurmes tot een homogene massa gemengd en aangebracht op de te repareren plaats. Na een droogtijd van plusminus 16 uur, is de aangebrachte massa bewerkbaar (schuren, schilderen, etc).

Deelvervanging (grote reparatie)

Het kan voorkomen dat er veel aangetast hout moet worden verwijderd, dit kan leiden tot deelvervanging. In dat geval wordt het rotte hout tot op het gezonde hout verwijdert, om vervolgens het gezonde hout te fixeren met Dry Fix. Aansluitend wordt een nieuw stuk hout (afhankelijk van de aanwezige houtsoort) met Dry Flex voorzien, aangebracht op de te repareren plaats. Na een droogtijd van plusminus 16 uur, is de aangebrachte massa bewerkbaar (schuren, schilderen, etc).

Een vakman inschakelen

Indien u te maken heeft met houtrot dan is het verstandig om niet te lang te wachten en actie te ondernemen. In een vroeg stadium kan het rot aan uw dakkapel of kozijnen nog eenvoudig worden verholpen. Neem contact op met de vakmannen van timmerbedrijf M.Hout indien u benieuwd bent naar de mogelijkheden.